ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ :095-5425121      095-5485121
in stock
เครื่องรีเซ็ตชิปตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง Epson 7600 4880 7880 9880 --- Chip Resetter For Epson Wide Format 7600 4880 7880 9880 Printer Ink Cartridges
 • เครื่องรีเซ็ตชิปตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง Epson 7600 4880 7880 9880 --- Chip Resetter For Epson Wide Format 7600 4880 7880 9880 Printer Ink Cartridges
 • เครื่องรีเซ็ตชิปตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง Epson 7600 4880 7880 9880 --- Chip Resetter For Epson Wide Format 7600 4880 7880 9880 Printer Ink Cartridges
 • เครื่องรีเซ็ตชิปตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง Epson 7600 4880 7880 9880 --- Chip Resetter For Epson Wide Format 7600 4880 7880 9880 Printer Ink Cartridges
 • เครื่องรีเซ็ตชิปตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง Epson 7600 4880 7880 9880 --- Chip Resetter For Epson Wide Format 7600 4880 7880 9880 Printer Ink Cartridges
 • เครื่องรีเซ็ตชิปตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง Epson 7600 4880 7880 9880 --- Chip Resetter For Epson Wide Format 7600 4880 7880 9880 Printer Ink Cartridges

See larger image and other views (with zoom)

เครื่องรีเซ็ตชิปตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง Epson 7600 4880 7880 9880 --- Chip Resetter For Epson Wide Format 7600 4880 7880 9880 Printer Ink Cartridges

   |   347 Transactions

รหัสสินค้า:ACC-EPS-144

Buyer Protection

เครื่องรีเซ็ตชิปตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง     Epson  7600 4880 7880 9880 

เครื่องพิมพ์ที่สามารถใช้งาน:  เครื่องพิมพ์ Epson Stylus Pro7600 / 9600 / 4000 / 4400 / 4800 / 4880 / 4450 / 7400 / 7450 / 7800 / 7880 / 9800 / 9880 / 9400 / 9450 / 4880C / 7880C / 9880C /10600

ขนาดสินค้า     : 2.8" x 1.8" x 1.6" (70 x 45 x 40 ม.ม.)

น้ำหนักรวม     : 32 กรัม 

ผู้ผลิตสินค้า    : Ving Parts

 

 

 

 

 

Chip Resetter for Epson Stylus Pro 4000 / 4800 / 4880 / 7600 / 7800 / 9600 / 9800 Ink Cartridge
Printer Compatibility: 
Epson Stylus Pro7600 / 9600 / 4000 / 4400 / 4800 / 4880 / 4450 / 7400 / 7450 / 7800 / 7880 / 9800 / 9880 / 9400 / 9450 / 4880C / 7880C / 9880C /10600

Product Size: 2.8" x 1.8" x 1.6" (70 x 45 x 40mm)
Gross Weight: 32g
Manufacturer: Ving Parts

Feature - คุณสมบัติสินค้า : 

1. เครื่องรีเซ็ตชิปตลับหมึกของเรานี้สามารถใช้รีเซ็ตชิปทั้งตลับหมึกชนิดเติมแบรนด์แท้และชิปตลับที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ โดยคุณสามารถใช้ตลับหมึกชนิดเติมซึ่งไม่ใช่ตลับหมึกของแท้ได้ โดยจะสามารถช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ได้มากยิ่งขึ้น

2. ซึ่งมันจะระบุรุ่นของตลับหมึกพิมพ์ได้อย่างอัตโนมัติและจะตรวจสอบชิปในตลับหมึกว่ายังคงอยู่ในสภาพที่ดีหรือไม่ได้อย่างอัตโนมัติ         แล้วจะทำการรีเซ็ตชิปลงบนตลับหมึกอย่างเสร็จสมบูรณ์ ( สามารถใช้งานได้ทั้งตลับหมึกพิมพ์ชนิดเก่าและชนิดใหม่)

 3. เราขอแนะนำว่าเครื่องรีเซ็ตชิป 1 เครื่องสำหรับ 1 เครื่องพิมพ์เท่านั้นถ้าหากคุณใช้เครื่องรีเซ็ตชิป  1 ชิ้นสำหรับหลายเครื่องพิมพ์อาจจะก่อให้เกิดการผิดพลาดของระบบรีเซ็ตชิปได้และคุณจะไม่สามารถใช้รีเซ็ตชิปของคุณได้อีกต่อไป    

 

 

 

 

1. Our Chip Resetter can reset & refill both original cartridge chip and compatible chip. You would use refill ink manufactured by third party, saving printing cost greatly.
2. It will automatically identify the cartridge model and detect the chip on the cartridge if it is in a good state or not, then reset the chip on the cartridge into a full modes (both old and new types).
3. We recommend one resetter for one printer only, if you use one resetter on different model printers, it may cause the error of the resetter's system, and you can't reset your chips anymore.

 


การใช้งาน : 

1.ควรทำการรีเซ็ตชิปก่อนที่ระดับหมึกจะลดลงถึงระดับ 15% 

2.ควรติดตั้งชิปเข้าสู่ร่องของเครื่องรีเซ็ตชิปให้พอดีและแน่นกระชับจากนั้นทำการเริ่มต้นเปิดการใช้งานโดยเชื่อมต่อเครื่องรีเซ็ตชิปเข้ากับอุปกรณ์เชื่อมต่อซึ่งมีชิปอยู่สำหรับทำการรีเซ็ตชิป

3. กดอุปกรณ์สองชิ้นเข้าด้วยกันหากเกิดแสงสีแดงนั้นหมายถึงการติดตั้งเป็นไปด้วยดี     

4. 5 วินาทีหลังจากนั้นแสงสีแดงจะเปลี่ยนเป็นแสงสีเขียวและมันแสดงถึงข้อมูลชิปได้รับการฟื้นฟูเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย

 

 

 

Usages

1. Reset the chip before the ink level fall to 15%.
2. Fit the chip to the groove of chip resetter, and enable the probe of chip resetter contacts the contactor of the chips.
3. Press the 2 components together. If the red light gleams, it means the connection is fine.
4. Five seconds later, the red light turns to green, and it indicates the chip data has been refreshed.

Chip Resetter for Epson 4000 usage

การแก้ไขปัญหา:

a) หากแสงไฟ    LED    สีแดงยังคงกระพริบอยู่และไม่ได้เปลี่ยนเป็นแสงไฟสีเขียว

1.นั้นอาจหมายถึงลวดเชื่อมต่อบนเครื่องรีเซ็ตชิปนั้นได้รับการเชื่อมต่อเช้ากันกับชิปบนตลับหมึกได้ไม่ดีเท่าที่ควรการเชื่อมต่ออาจจะสกปรก     หรือมีคราบน้ำมัน

2.หรือตลับหมึกอาจไม่ใช่ตลับหมึกแบรนด์  Epson ซึ่งชิปอาจจะเข้ากันไม่ได้กับเครื่องรีเซ็ตชิป

3.หากตลับหมึกเป็นตลับ  Epson   แบรนด์แท้ชิปอาจเกิดการเผาไหม้หรือบางที่  Epson อาจเปลี่ยนแปลงการออกแบบชิป แต่เครื่องรีเซ็ตชิปของเรานั้นทำงานร่วมกันได้ กับตลับหมึกอย่างเป็นปกติเพียงแค่แสงสีเขียวจะไม่ปรากฎส่องแสงออกมา

4. หากใช้งานไม่ได้, อาจเป็นการขาดไฟฟ้า, ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่
 

 
  
b)ประสิทธิภาพเครื่องพิมพ์ไม่ดี 
1.คุณภาพของหมึกพิมพ์ที่คุณใช้อาจจะด้อยคุณภาพโดยเราขอแนะนำให้ใช้หมึกพิมพ์ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้กับหมึกพิมพ์  Epson แบรนด์แท้  ( โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณพิมพ์ภาพระบบดิจิตอล )

2. การเกิดฟองอากาศที่กักเก็บอยู่ภายในตลับหมึก วิธีการที่จะหลีกเลี่ยงปัญหานี้  โปรดฉีดหมึกอย่างช้าๆและคว่ำช่องหัวพ่นลง  24  ชั่วโมง       ก่อนการนำไปใช้งาน    

 

 

 

 

Troubleshooting:
a) After the red LED flashing, it stays on and does not turn green.
1. The pins on the Resetter are not in good contact with the chip on the cartridge. The contact may be dirty or oily.
2. If the ink cartridge is not an original Epson brand ink cartridge, the chip may be not compatible with the Resetter.
3. If the ink cartridge is an original Epson brand ink cartridge, the chip may be burned out or Epson may have changed the chip design. But our Resetter still can work with this kind of ink cartridge to reset and fulfill the level, only the green light would not shine.
4.If it doesn't work, it could be the lack of electricity, it's better to change a battery.
b) The printing effect is not good.
1. The quality of the ink you are using may be inferior. We recommend using inks that are specifically matched to Epson original colors and other characteristics. (Especially if you are printing digital photographs.)
2. Air bubbles entrapped in ink. To avoid this, inject the ink very slowly. Also, allow the cartridge to reset for 24 hours with the ink exit nozzles facing down before using.

Chip Resetter process


 

1. I don’t know this website well, how can I trust you?
2. Not clear about the Price Policy of Sign-in-Thai.com?
3. How to pay? Can I use credit card?
4. Is it safe to pay online? Will it occur any security problems concerning my personal information?
Quick Inquiry for This Product
เครื่องรีเซ็ตชิปตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง Epson 7600 4880 7880 9880 --- Chip Resetter For Epson Wide Format 7600 4880 7880 9880 Printer Ink Cartridges

เครื่องรีเซ็ตชิปตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง Epson 7600 4880 7880 9880 --- Chip Resetter For Epson Wide Format 7600 4880 7880 9880 Printer Ink Cartridges

฿637 - 700/pc

ขั้นต่ำให้การสั้งซื้อ : 1 pc

 • *Business E-mail:
 • *ชื่อ:
 • โทรศัพท์:
 • +86(10) 6370-5868
 • *Message:
 • Characters:20(Min.) - 2000(Max.)
 • *Verification code:

การส่งสินค้า :
We ship to more than 200 countries and 300 ports worldwide!
By Express: 3-5 business days
By Sea: 20-60 business days
How much to ship to
my place?
การชำระเงิน:
T/T Bank Transfer:
:
:

Video Guide:

Top selling

People Also Like Following Products

เข้าสู่ระบบ E-mail สำหรับข้อเสนอพิเศษ

อัพเดท ส่วนลด ข้อเสนอพิเศษ รายการฟรี และ รางวัลเงินสด

หาข้อมูลเพิ่มเติม>>

ดูโปรโมชั่นของเราในสัปดาห์นี้.

www.Sign-in-Thai.com, It is the biggest online supplier of sign products in Thailand and specialized in providing One Stop Solution for customers to select AD equipments, AD consuming materials, sign exhibition products, etc. We have set up overseas branches in 6 foreign countries in order to provide better service for our customers all over the world. Our products cover all field of the AD and signage and all the products we supply are made in accordance with international quality standards as a result that, at present, we have more than 9,000 products online for sale. Since we implement the centralized purchasing, all the products are quoted with competitive prices and good quality.